Termíny ústních maturitních zkoušek

Tematické okruhy k profilové části maturitní zkoušky

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky

 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL (maturanti 2022 - 2024)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL (maturanti 2025 a později)

 

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu při písemné práci profilové části maturitní zkoušky

Záznamový arch pro písemnou práci z cizího jazyka

Záznamový arch pro písemnou práci z ČJL

 

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Způsob hodnocení zkoušek předmětů profilové části maturitní zkoušky

 

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ - jaro 2022

Jednotné zkušební schéma - jaro 2022 - Sdělení MŠMT

Jednotné zkušební schéma - jaro 2022 - podrobné schéma

 

Postup přihlášení k výběrové zkoušce MATEMATIKA +

Výsledkový portál Cermat


Formuláře k vyplnění

Seznam četby

Seznam četby podle období (pro kontrolu)


Další informace

www.cermat.cz

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části MZ

Maturitní zpravodaj 57/2021

Metodika o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou