Tiskopisy přihlášek ke studiu

Gymnázium 79-41-K/81 (osmileté studium) a 79-41-K/41 (čtyřleté studium)

Přihláška ke studiu na SŠ - denní studium (pdf)

Přihláška ke studiu na SŠ - denní studium (xlsx)

 

Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41

Přihláška ke studiu na SŠ - s talentovou zkouškou (pdf)

Přihláška ke studiu na SŠ - s talentovou zkouškou (xlsx)Informace pro uchazeče o studium

Jednotné zkušební schéma písemných testů jednotné přijímací zkoušky 2020

Informace k přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)

Ilustrační testy a další informace naleznete na stránkách organizace CERMAT

 

Talentové zkoušky pro obor 79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou

První společná část pro všechny sporty je zaměřena na testování obecných pohybových schopností a skládá se z těchto testů:

  • člunkový běh 4 x 10m - stupeň rozvoje maximální rychlosti
  • Skok daleký z místa - úroveň odrazové síly dolních končetin
  • Vytrvalostní člunkový běh - kardio-respirační vytrvalost
  • Hod medicinbalem obouruč přes hlavu - dynamická síla svalů paží, trupu a DK
  • Opakované shyby / výdrž ve shybu - vytrvalostně silová schopnost
  • Leh-sed opakovaně po dobu 60s - svalová vytrvalost břišních svalů
  • Hluboký předklon v sedu - test pohyblivosti

Druhá část je zaměřena na fyzickou výkonnost a pohybové dovednosti v jednotlivých kmenových sportech: