Mgr. Auliková Miroslava - zástupce ředitele matematika - fyzika
Mgr. Borkovcová Květuše český jazyk - dějepis
PhDr. Bretfeldová Hana PhD. matematika - fyzika
Mgr. Cabálková Darina anglický jazyk - německý jazyk
Mgr. Dragounová Jana matematika - chemie
Mgr. Fričová Gabriela výtvarná výchova - zeměpis
Mgr. Francouzová Markéta chemie - biologie
Mgr. Gábel David tělesná výchova
Mgr. Herzingerová Marie dějepis - výchova ke zdraví - dramatická výchova
Mgr. Hromádková Jana matematika - fyzika
Mgr. Hrubešová Helena občanská výchova - základy společenských věd
Mgr. Libichová Marie anglický jazyk
Mgr. Marešová Michaela biologie - občanská výchova
Mgr. Nový Jiří hudební výchova
Mgr. Pátková Helena anglický jazyk
Mgr. Salačová Lucie
anglický jazyk - výchova ke zdraví
Strašrybková Markéta anglický jazyk
Mgr. Sýkora Martin zeměpis - tělesná výchova
Mgr. Šroubková Dagmar český jazyk - německý jazyk
Mgr. Vacková Dagmar český jazyk - německý jazyk
Ing. Veverka Jaroslav informační a komunikační technologie
Mgr. Závodská Magdalena německý jazyk

 E - mail na vyučujícího je vždy ve formě příjmení(bez diakritiky)@gymbilina.cz
 
 
Třídní učitelé - školní rok 2019/2020
 
Třída Třídní učitel Zastupující TU
P.G Prima Mgr. M. Francouzová Mgr. D. Cabálková
S.G Sekunda Mgr H. Hrubešová Mgr. L. Salačová
T.G Tercie Mgr. G. Fričová Mgr. M. Marešová
K.G Kvarta Mgr. D. Šroubková Mgr. M. Herzingerová
Q.G Kvinta Mgr. D. Vacková Bc. M. Libichová
X.G Sexta PhDr. H. Bretfeldová Mgr. M. Závodská
M.G Septima Mgr. J. Dragounová M. Strašrybková
O.G Oktáva Mgr. K. Borkovcová Mgr. M. Sýkora