Školní rok 2021/2022

Obor 79-41-K/81 - Gymnázium (osmileté studium)

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý termín na 6. května 2021.
viz https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Shrnuti_aktualit_PR_15-3-2021.pdf

Opatření obecné povahy (podrobnosti k testování)

Jednotné zkušební schéma (po posunu).

Vyhlášení 1. kola

Vyhlášení 2. kola

Obor 79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřleté studium)

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý termín na 4. května 2021.
viz https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Shrnuti_aktualit_PR_15-3-2021.pdf

Opatření obecné povahy (podrobnosti k testování)

Jednotné zkušební schéma (po posunu).

Vyhlášení 1. kola

Oznámení o konání přijímací zkoušky.

Obor 79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou

1. kolo     Úprava vyhlášení 1. kola

Sdělení ředitele školy k úpravě organizace talentové zkoušky.

Oznámení o zrušení přijímací zkoušky.