Školní rok 2021/2022

Obor 79-41-K/81 - Gymnázium (osmileté studium)

1. kolo

Obor 79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřleté studium)

1. kolo

Oznámení o konání přijímací zkoušky.

Obor 79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou

1. kolo     Úprava vyhlášení 1. kola

Sdělení ředitele školy k úpravě organizace talentové zkoušky.

Oznámení o zrušení přijímací zkoušky.