Školní rok 2020/2021

Podrobnosti k průběhu přijímacího řízení - červen 2020

Obory 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

1. kolo

Obor 79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou

1. kolo