Školní rok 2022/2023

Obor 79-41-K/81 - Gymnázium (osmileté studium)

1. kolo

Obor 79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřleté studium)

1. kolo

Obor 79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou

1. kolo   

Jmenování komise pro hodnocení talentových zkoušek a přijímací zkoušky