Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky (aktualizováno po náhradním termínu)