Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Výsledky talentové zkoušky (aktualizováno po náhradním termínu)