Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Výsledky talentové zkoušky