Rozvrh distanční a prezenční výuky - učitelé

Zeleně jsou vyznačeny hodiny synchronní výuky (DisV)
Žlutě jsou označeny hodiny asynchronní výuky (SamS).

Hodiny prezenční výuky jsou vyznačeny modře.

Rozvrh od 24. 5. 2021

Rozvrh od 17. 5. do 21. 5. - sudý týden