Rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd

Zeleně jsou vyznačeny hodiny synchronní výuky (žák musí být ve stanoveném čase připojen a obvykle s vyučujícím komunikuje např. formou audio či videokonference).
Žlutě jsou označeny hodiny asynchronní výuky (samostudium).

 

Rozvrh od 8. 2. 2021 do odvolání
(Upraven 16. 3. a 29. 3.)

Všechny třídy se budou učit distančně.

  • 01_prima
  • 02_sekunda
  • 03_tercie
  • 04_kvarta
  • 05_kvinta
  • 06_sexta
  • 07_septima
  • 08_oktava

Ke stažení: prima  sekunda  tercie  kvarta  kvinta  sexta  septima  oktáva