Rozvrh od 24. 5. 2021

Všechny třídy se učí prezenčně.

 • 01_prima
 • 02_sekunda
 • 03_tercie
 • 04_kvarta
 • 05_kvinta
 • 06_sexta
 • 07_septima

Ke stažení: prima  sekunda  tercie  kvarta  kvinta  sexta  septima

 

Rozvrhy distanční a prezenční výuky jednotlivých tříd

Zeleně jsou vyznačeny hodiny synchronní výuky (žák musí být ve stanoveném čase připojen a obvykle s vyučujícím komunikuje např. formou audio či videokonference).
Žlutě jsou označeny hodiny asynchronní výuky (samostudium).

Hodiny prezenční výuky jsou vyznačeny modře.

Rozvrh od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 - sudý týden

Třídy tercie a kvarta mají prezenční výuku.

Prima, sekunda, kvinta, sexta a septima se budou učit distančně.

 • 01_prima
 • 02_sekunda
 • 03_tercie
 • 04_kvarta
 • 05_kvinta
 • 06_sexta
 • 07_septima

Ke stažení: prima  sekunda  tercie  kvarta  kvinta  sexta  septima